Het brugwachtershuisje

Het brugwachtershuisje (foto: Tanja de Jonge) aan de Engelenburgerbrug is niet meer in gebruik voor bediening van de brug. De bediening vindt centraal plaats vanuit het stadskantoor. Alleen in noodgevallen wordt de brug bedient vanuit het brugwachtershuisje. Met het vrijkomen van het huisje ontstond de mogelijkheid om het huisje te kunnen gebruiken voor andere doelen. Zo heeft er een tijd een kunstwerk ingehangen van Minatocho, De Wereld op Papier. Op dit moment is het huisje in gebruik als tiny office door Paul Suijkerbuijk en Sprits Concepten.

De Engelenburgerbrug is zorgvuldig gerestaureerd. Alvorens deze restauratie uit te voeren is uitvoerig onderzoek gedaan naar de historie van de Engelenburgerbrug. Dit is terug te vinden in de Rapportage bouwhistorie 2019

De herbestemming van het brugwachtershuisje is georganiseerd door de stichting brugwachtershuisjes.