Hoeveel auto's zijn er in Dordrecht?

  • Autobezit: het totale aantal personenauto's waarvan het eigendom geregistreerd staat als in deze gemeente. Een personenauto wordt daarbij gedefinieerd als : motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal 9 zitplaatsen (met inbegrip van bestuurdersplaats).
  • Elektrisch: het aantal voertuigen daarvan dat geheel elektrisch aangedreven is
  • Hybride: het aantal voertuigen dat ten dele elektrisch aangedreven is, maar ook over een brandstofmotor beschikt.


Meer hierover